ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ

Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών. Οι δύο μορφές χρήματος που αφορούν τα χαρτονομίσματα και τα μεταλλικά νομίσματα έχουν την ιδίοτητα να εξοφλούν αμέσως τις χρηματικές συναλλαγές. Μια τέτοια συναλλαγή είναι έγκυρη εφόσον τα δύο μέσα εξόφλησης (χαρτονόμισμα, μεταλλικό νόμισμα) κατέχουν την ιδιότητα της γνησιότητας. Η γνησιότητα των χαρτονομισμάτων και των μεταλλικών νομισμάτων εξακριβώνεται από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία εμπεριέχονται σε αυτά.

Στα μεταλλικά νομίσματα βρίσκονται ενσωματωμένα μηχανικώς τα χαρακτηριστικά υψηλής ασφαλείας και έτσι ανεξάρτητα από τον τόπο έκδοσης τα κέρματα αυτά μπορούν να διακινούνται σε όλες τις μηχανές πώλησης σε ολόκληρη την ζώνη του ευρώ.

Τα νομίσμτα των 1 & 2 € έχουν υποστεί μία προηγμένη σύνθεση 2 μετάλλων σε τρία στρώματα. Από την άλλη πλευρά τα κέρματα των 10-20-50 λεπτών απαρτίζονται από ένα μοναδικό κράμα το οποίο ονομάζεται Nordic gold και το οποίο λίωνει δύσκολα. Αυτό το κράμα βρίσκει εφαρμογή αποκλειστικά σε κέρματα.

Η χρήση αυτών των μοναδικών μεταλλικών συνθέσεων και τα γράμματα στην στεφάνι του κερμάτων αποτρέπουν την παραχάραξη.

 

 

Πηγη: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/security/html/index.el.html

Share this post