Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που ίσως δεν γνωρίζατε για το Ευρωπαϊκό Χαρτονόμισμα

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που ίσως δεν γνωρίζατε για το Ευρωπαϊκό Χαρτονόμισμα. 

Βασικές πληροφορίες για να γνωρίσουμε καλύτερα από τι απαρτίζονται οι εικόνες των δύο όψεων του εκάστοτε χαρτονομίσματος ευρώ, αλλά και οι αναλύσεις των συμβόλων και των σχεδιασμών τους.

Ξεκινώντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα χαρτονομίσματα είναι κοινά  για όλες τις 12 χώρες της ΟΝΕ και μπορεί οποισδήποτε να χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμα οι αξίες  των χαρτονομισμάτων ευρώ διαχωρίζονται σε 5102050100200 και 500 ευρώ.

 Ο Robert Kalina από τον  από την κεντρική τράπεζα της Αυστρίας  σχεδίασε τα χαρτονομίσματα και ανακηρύχθηκε νικητής του σχετικού διαγωνισμού το Δεκέμβριο του 1996 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου. Στα σχέδια αυτά αντανακλώνται οι επτά σημαντικές αρχιτεκτονικές περιόδοι της ιστορίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Στη συνέχεια σας αναλύουμε τα σχέδια που εμφανίζονται στις 2 όψεις του χαρτονομίσματος.  Οι  πύλες και τα παράθυρα που απεικονίζονται στην μπροστινή όψη των χαρτονομισμάτων  συμβολίζουν το πνεύμα ευρύτητας και συνεργασίας, και περικυκλώνονται από 12 αστέρια, που είναι το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην πίσω όψη κάθε χαρτονομίσματος υπάρχει το γεωγραφικό περίγραμμα της Ευρώπης και μία γέφυρα που συμβολίζει την επικοινωνία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των χαρτονομισμάτων είναι :

¨       το όνομα του νομίσματος με λατινικά EURO και ελληνικά ΕΥΡΩ στοιχεία.

¨       τα αρχικά της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) στις 5 γλωσσικές παραλλαγές [ BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP] που καλύπτουν τις 11 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

¨       η σημαία της ΕΕ 

¨       το σύμβολο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ©

 

πηγη : http://library.certh.gr/bibliothexoterikou/eu/learnabouteuro.html

Share this post