Ερμηνεία των συμβολισμών ελέγχων ανίχνευσης των χαρτονομισμάτων.

Ερμηνεία των συμβολισμών ελέγχων ανίχνευσης των χαρτονομισμάτων.

Friday, Mar 31, 2017 Καταμετρητές Χρημάτων

Στον παρακάτω πίνακα θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τους τρόπους ελέγχου των χαρτονομισμάτων αλλά και την ερμηνεία των συμβολισμών τους.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

UV

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ

Ανιχνεύει το υπεριώδες μελάνι στο χαρτονόμισμα.

IR

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ

Ανιχνεύει την υπέρυθρη αντανάκλαση στο χαρτονόμισμα.

MG

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

Ανιχνεύει τα μαγνητικά χαρακτηριστικά του χαρτονομίσματος.

MT

ΜΑΓΝΙΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ανιχνεύει την μαγνητική ταινία στο χαρτονόμισμα.

MC

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ανιχνεύει τον μαγνητικό κώδικα της ταινίας στο χαρτονόμισμα.

SD

ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ανιχνεύει της διαστάσεις του χαρτονομίσματος , μήκος, πλάτος, πάχος.

CIS

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ανιχνεύει το χρώμα και το μέγεθος της εικόνας με ανάλυση minimum 30dpi.

WL

ΑΣΠΡΟΥ ΦΩΤΟΣ

Ανιχνεύει το υδατογράφημα στο χαρτονόμισμα.

HOLE

ΤΡΥΠΩΝ

Ανιχνεύει τα τρυπημένα χαρτονομισματα.

DOG EAR

ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝ

Ανιχνεύει τα χαρτονομίσματα με τις τσακισμένες άκρες.

OVD

OVD

Ανιχνεύει την μεταβλητή οπτική διάταξη. ‘Optical Variable Device’.

SERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER

Ανιχνεύει το σειριακό αριθμό του χαρτονομίσματος.

3D

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ανιχνεύει τις διαστάσεις του χαρτονομίσματος.