Προσοχή

Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας απευθύνονται σε εξειδικευμένους τεχνικούς που γνωρίζουν επακριβώς τη χρήση τους. Η αγορά και η χρήση τους από μη εξειδικευμένα άτομα δε συνιστάται και η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για ζημία, καταστροφή ή άλλο πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει από λάθος εγκατάσταση ή χειρισμό τους. Η εταιρία δεν παρέχε...

Προσοχή

Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας απευθύνονται σε εξειδικευμένους τεχνικούς που γνωρίζουν επακριβώς τη χρήση τους. Η αγορά και η χρήση τους από μη εξειδικευμένα άτομα δε συνιστάται και η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για ζημία, καταστροφή ή άλλο πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει από λάθος εγκατάσταση ή χειρισμό τους. Η εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη, τηλεφωνική ή άλλου είδους στη χρήση ή εγκατάσταση των προϊόντων αυτών σε μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερα